contacts

Got a project to discuss?

Do you have a business opportunity, or are you just a creative looking to collaborate? Get in touch.

41-922 Radzionków,
Artura 12a Rojca,
Pawilon Handlowy w Radzionkowie

Tel:

    Dane ubezpieczającego domu / mieszkanie

    Dane ubezpieczonego domu / mieszkania

    dla przykładu 10 000 zł np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 6 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp. Na chłopski rozum, jaka kwota by wystarczyła żeby odkupić wszystko co było w domu/mieszkaniu po całkowitym zniszczeniu

    Chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników, a także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, na terenie Europy

    * Podane dane są podawane dobrowolnie, będą przetwarzane tylko w celu przygotowania i przedstawienia oferty, nigdzie indziej nie udostępniane. W razie pytań zachęcam do kontaktu 794 929 114